De gemeente Veere is een kustgemeente op Walcheren. In de dertien historische kernen wonen ongeveer 22.000 inwoners. Bij de gemeente werken iets meer dan 230 medewerkers (195 fte). Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris die zes afdelingen aanstuurt. Veere is een ambitieuze gemeente en vernieuwt zich steeds. Er is ruimte voor mensen met ideeën. Juist hier is je werk interessant en van grootste belang voor onze burgers en ondernemers. Wát we doen, willen we goed doen. We leggen de lat hoog!
Vacaturetitel Afdelingen Locatie
Juridisch adviseur dienstverlening
Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Domein I dienstverlening
Administratief juridisch medewerker 2e woningen dienstverlening
Toezichthouder/handhaver omgevingsrecht milieu dienstverlening
Stagiair(e) algemene dienst